Соработка Еко-Пак Хит ДОО и Авто Петрол ДОО

 

Компанијата за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани ја продолжува соработката со компаниите од регионот.

 

 

Бензинската станица Авто Петрол од Кочани доби метален контејнер за селекција на отпадна хартија. Со тоа Авто Петрол се приклучува кон компаниите кои даваат свој придонес за зачувување на животната средина.